Třídy

 

1. třída SLUNÍČKA – děti 3 – 4 roky

paní učitelky: Věra Folejtarová, Jana Málková

asistentka pedagoga: Markéta Janečková DiS.

 

2. třída  HVĚZDIČKY – speciální logopedická třída pro děti s vadami řeči, děti 4 – 6 let

paní učitelky: Mgr. Lada Vlčková, Mgr. Blanka Šarfová

asistentka třídy Bc. Iveta Modrá

 

3. třída  BERUŠKY –  děti 3 – 5 let

paní učitelky: Lenka Folejtarová, Dana Turková

asistentka pedagoga: Bc. Tereza Bartošková

 

4. třída  MOTÝLCI  A – děti 2 – 4 roky

paní učitelky: Eva Šamalová, Mgr. Blanka Koubková

 

5. třída  MOTÝLCI B – děti 4 -5 let

paní učitelky: Bc. Dana Koudelková, Miroslava Pipková

 

6. třída VČELIČKY – děti 4 -6 let

paní učitelky Marie Kostková, Martina Chlupáčková

 

7. třída  ČMELÁČCI – děti 4 – 6 let

paní učitelky: Michaela Pavlíková Bc. et Bc., Marie Bambasová Bc. et Bc.

asistentka pedagoga: Miroslava Nenadálová