Třídy

  • U sluníček –  20 dětí ve věku 3 (2) – 4 roky

      p. učitelky: Dana Turková, Věra Folejtarová, Jana Málková, asistentka pedagoga Julie Vrzalíková

  • U hvězdiček – speciální logopedická třída pro děti s vadami řeči                                                                                                       p.učitelky: Bc. Lada Vlčková, Bc. et Bc. Michaela Pavlíková                                                                                                  
  • U berušek –  27 dětí ve věku 3 – 5 let

     p. učitelky: Lenka Folejtarová, Mgr. Blanka Koubková, asistentka pedagoga  Bc. Iveta Modrá    

  • U motýlků A –  17 dětí ve věku 3 – 5 let

     p. učitelka: Eva Šamalová, Jana Málková

  • U motýlků B, 17 dětí ve věku 4 – 5 let

     p. učitelky: Bc. Dana Koudelková, Miroslava Pipková

  • U včeliček, 26 dětí ve věku 5 – 6 (7) let

     p. učitelky: Marie Kostková, Martina Chlupáčková, asistentka pedagoga Markéta Janečková DiS

  • U čmeláčků26 dětí ve věku 5 – 6 (7) let

     p. učitelky: Mgr. Blanka Šarfová, Bc. et Bc. Marie Bambasová, asistentka pedagoga Tereza Bartošková