Testování dětí

  • testování dětí bude probíhat v budově mateřské školy vždy v pondělí a ve čtvrtek, popř. první den nástupu dítěte do MŠ
  • test obdržíte v mateřské škole
  • výtěr z nosu dítěte provede rodič a rovněž tak vyhodnocení testu (je tedy potřeba počítat s časovou rezervou min. 15 min)