Projekt ZA KOPCI JE KOPA UMĚLCŮ

Jde o vzdělávací projekt zóny umění 8smička pro MŠ a ZŠ, zaměřený na seznámení se současným lokálním uměním. Cílem programu je přiblížení světa umění dětem, kladení otázek a společné hledání odpovědí, projektová práce, rozvoj kreativního myšlení a učení, zážitkové vzdělávání, experimentování s výtvarnými technikami, budování patriotismu a zájmu o místní kulturu. Projekt bude realizován ve třídě u Čmeláčků formou tří návštěv 8smičky v MŠ. Na poslední workshop dorazí umělkyně Jitka Christofová. Výstupy projektu budou prezentovány v rámci samostatné výstavy v 8smičce, vernisáž výstavy bude 26.1.2022 v 16 h.