O nás

Mateřská škola Na Rybníčku  je jednou ze součástí  příspěvkové organizace Mateřská škola Humpolec. 

Mateřská škola byla postavena v roce 1980. V té době byly postaveny tři pavilony, kde byly umístěny čtyři třídy s příslušenstvím, bylo vybudováno zázemí – kuchyň, kanceláře, sklady.

V roce 2009 byla budova zrekonstruována a zateplena.  Třídy jsou vybaveny novým dětským nábytkem, hračkami, pomůckami. Umožňují příjemný a  bezpečný pobyt dětí.  Jsou pojmenovány Sluníčka, Hvězdičky, Berušky, Motýlci, Včeličky a Čmeláčči.

Na jaře roku 2014 byla započata stavba nového pavilonu. Ten byl otevřen 1.9. 2014. Jsou v něm umístěny dvě moderní a krásně vybavené třídy.

Zahrada je rozlehlá, částečně zastíněná zelení. Jsou zde velká pískoviště, houpačky, skluzavky a kolotoče.

Ve škole je školní kuchyně, kde se vaří jídlo pro děti a zaměstnance. Kuchyň je vybavena moderními spotřebiči. Vybavení kuchyně vyhovuje hygienickým normám. Pracují zde tři kuchařky a vedoucí školní jídelny.

V současné době je ve škole sedm tříd, kde pracuje třináct učitelek. V pěti třídách jsou umístěny děti mladší, ve dvou třídách děti nejstarší. Při rozdělování dětí do tříd respektujeme včas oznámená přání rodičů na umístění sourozenců nebo kamarádů do jedné třídy.  Ve škole pracují tři provozní pracovnice, které pomáhají při některých činnostech ve třídách mladších dětí a starají se o čistotu ve škole.

Pracujeme podle Školního vzdělávacího programu „Díváme se kolem sebe II“, který je přizpůsoben podmínkám naší školy. Vychází ze závazného dokumentu – Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.