Informace – předškoláci

Rodiče předškolních dětí, kteří se rozhodnou prozatím nevodit dítě do MŠ a pokračovat v distančním vzdělávání, si mohou vyzvednout každou středu v čase od 12,00 – 15,30 tištěné náměty pro domácí práci u p. učitelky ve třídě U včeliček. Jedná se o grafomotorická cvičení, pracovní listy a náměty na výtvarné práce. V záložce Aktuality pro děti budeme vždy v pondělí vkládat týdenní plán práce pro předškolní děti, který zároveň visí na informačních nástěnkách v šatnách.

Vypracované úkoly přinesou děti do MŠ první den nástupu.

Prosíme rodiče, pravidelně (nejlépe denně) dětem čtěte a ověřte, zda porozuměly textu. Dopřejte dětem  dostatek pohybu a pobytu na čerstvém vzduchu.

Těšíme se návrat vašeho dítěte do školky.