Informace k obnovení provozu MŠ

Ode dne 12. 4. 2021 bude obnoven provoz na všech našich pracovištích v běžné provozní době od 6,00 – 16,30 hod.

Provoz je umožněn dětem, které:

I. plní povinné předškolní vzdělávání v tomto školním roce

II. jsou zařazeny do speciální logopedické třídy při MŠ Na Rybníčku v tomto školním roce, a to bez ohledu na věk

III. mladší děti, které jsou trvale zapsány na příslušnou mateřskou školu a jejichž zákonní zástupci jsou:

  1. zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
  2. pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
  3. pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
  4. zaměstnanci bezpečnostních sborů,
  5. příslušníci ozbrojených sil,
  6. zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
  7. zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
  8. zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
  9. zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
  10. zaměstnanci Finanční správy České republiky.