Informace pro rodiče

Výsledky zápisu

V záložce Vývěska najdete výsledky zápisu dětí na školní rok 2021-2022 a pozvánku na Den otevřených dveří.

FOTOGRAFOVÁNÍ DĚTÍ

Ve středu 2.6.2021 proběhne ve školce fotografování tříd i jednotlivých dětí na přání rodičů. Vaše přání nahlaste předem ve své třídě.

Vyhlášení konkursu

Oznamujeme, že Rada města vyhlašuje konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele Mateřské školy Humpolec, Smetanova 1526.

Podrobné informace v záložce vývěska.

OBNOVENÍ PLNÉHO PROVOZU MŠ

Rodiče, s radostí vám oznamujeme, že od 10. 5. bude obnoven provoz mateřské školy pro všechny zapsané děti v běžném režimu. Děti se již nebudou testovat.

Nadále vás žádáme, abyste dodržovali opatření – omezení maximálního počtu tří dospělých osob v šatnách dětí. Do budovy vstupuje rodič s respirátorem. Pokud má vaše dítě příznaky respiračního onemocnění, nevoďte jej do kolektivu.

Hrajeme si a učíme se: BŘEZEN
TĚŠÍME SE NA VÁS.

                          

Informace – předškoláci

Rodiče předškolních dětí, kteří se rozhodnou prozatím nevodit dítě do MŠ a pokračovat v distančním vzdělávání, si mohou vyzvednout každou středu v čase od 12,00 – 15,30 tištěné náměty pro domácí práci u p. učitelky ve třídě U včeliček. Jedná se o grafomotorická cvičení, pracovní listy a náměty na výtvarné práce. V záložce Aktuality pro děti budeme vždy v pondělí vkládat týdenní plán práce pro předškolní děti, který zároveň visí na informačních nástěnkách v šatnách.

Vypracované úkoly přinesou děti do MŠ první den nástupu.

Prosíme rodiče, pravidelně (nejlépe denně) dětem čtěte a ověřte, zda porozuměly textu. Dopřejte dětem  dostatek pohybu a pobytu na čerstvém vzduchu.

Těšíme se návrat vašeho dítěte do školky.

Testování dětí

 • testování dětí bude probíhat v budově mateřské školy vždy v pondělí a ve čtvrtek, popř. první den nástupu dítěte do MŠ
 • test obdržíte v mateřské škole
 • výtěr z nosu dítěte provede rodič a rovněž tak vyhodnocení testu (je tedy potřeba počítat s časovou rezervou min. 15 min)

Informace k obnovení provozu MŠ

Ode dne 12. 4. 2021 bude obnoven provoz na všech našich pracovištích v běžné provozní době od 6,00 – 16,30 hod.

Provoz je umožněn dětem, které:

I. plní povinné předškolní vzdělávání v tomto školním roce

II. jsou zařazeny do speciální logopedické třídy při MŠ Na Rybníčku v tomto školním roce, a to bez ohledu na věk

III. mladší děti, které jsou trvale zapsány na příslušnou mateřskou školu a jejichž zákonní zástupci jsou:

 1. zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
 2. pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
 3. pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
 4. zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 5. příslušníci ozbrojených sil,
 6. zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
 7. zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 8. zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 9. zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
 10. zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Balíčky pro předškoláky + info schůzky

Rodiče předškoláků, přijďte si vyzvednout balíčky s úkoly a náměty na práci pro vašeho předškoláka v rámci povinné distanční výuky předškolních dětí. Během předání balíčků vám bude k dispozici paní učitelka, se kterou můžete pohovořit o školní zralosti vašeho dítěte. Prosíme, po znovuotevření mateřské školy, přineste tašku s hotovými pracemi dítěte do školky.

Balíčky budou připraveny ve třídě, kam vaše dítě dochází a to v časech

pátek 12. 3. od 9,00 do 16,30 hod.

pondělí 15. 3. od 9,00 do 13,00 hod.

úterý 16.3. od 9.00 do 13.00 hod.

PRO RODIČE PŘEDŠKOLÁKŮ

Informace k povinnému předškolnímu vzdělávání distančním způsobem najedete na stránkách ředitelství.

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

Doporučující materiál Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Desatero pro rodiče dětí předškolního věku je ke stažení zde.

Desatero pro rodiče-1