Informace pro rodiče

Plánované akce říjen

Sluníčka – Putování za dračím pokladem

– maňáskové divadlo Zvířátka se připravují na zimu

Hvězdičky – Hledání dračího pokladu

Berušky – Dračí stezka za pokladem

– Výlet za zvířátky do lesa

Motýlci a,b – Cestování za dubovými mužíčky

– Hledání dračího ocásku

předškolní třídy – 10.10. v kině pohádka O Balynce, hodném štěněti

Včeličky – Do lesa za skřítky

– 12.10. Vítání občánků MěÚ Humpolec

– 13.10. návštěva Medou

Čmeláčci – Ocas dráčka Čmeláčky

– cesta za dračím pokladem

Plánované akce září

12.9. 22 Dravci a sovy – program záchranné stanice Ikaros

14.9. 22 v 16h Informační schůzka pro rodiče dětí ze třídy Včeličky

14.9. 22 v 16h Informační schůzka pro rodiče dětí ze třídy Motýlci A i B

19.9. 22 v 16h Informační schůzka pro rodiče dětí ze třídy Čmeláčci

20.9. 22 v 16.30 Informační schůzka pro rodiče dětí ze třídy Berušky

20.9. 22 Včeličky – Putování za razítky křížem krážem Humpolcem

22.9. 22 v 16h Informační schůzka pro rodiče dětí ze třídy Hvězdičky

22.9. 22 v 16h Informační schůzka pro rodiče dětí ze třídy Sluníčka

Hvězdičky – výprava na dopravní hřiště

Motýlci A – Putování s hadem

Motýlci B – Za tajemstvím starého buku

Čmeláčci – Maňáskové divadlo ve třídě a výroba loutek

– Zahradníkův den

Informace o vydání Školního řádu MŠ a dalších dokumentů

Vážení rodiče,

informujeme Vás, že dne 1. 9. 2022 byl vydán nový Školní řád mateřské školyVnitřní řád školní jídelny a směrnice Úplata za předškolní vzdělávání, které jsou zveřejněny v záložce „vývěska“.

Prosíme Vás, abyste nejpozději do 15. 9. 2022 potvrdili, že jste se s těmito dokumenty seznámili (podpisem na lístky, které obdržíte od třídních učitelek Vašich dětí). Dokumenty jsou vyvěšeny i na informativních nástěnkách v šatnách tříd.

Děkujeme.                                            

Hana Koudelová, ředitelka mateřské školy

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2022/2023

Ve čtvrtek 1.září bude zahájen nový školní rok 2022/2023.

  • Prosíme přiveďte děti do 8:00 hodin.
  • Na nástěnce po pravé straně od vstupních dveří budou připravené seznamy s rozdělením dětí do jednotlivých tříd.
  • Nově zapsané děti mají možnost využít adaptační režim. Pokud máte o adaptační režim zájem nahlaste to paní učitelce na třídě.
  • Prosíme rodiče, podepište veškeré osobní věci dětí.
  • Dětem, které budou ve školce po obědě odpočívat  přineste pyžamo ( týká se to všech tříd, i předškoláků).
  • Žádáme rodiče, aby měly děti v šatně na svém místě připravené náhradní oblečení pro případ nutného převlečení dítěte (uložené v batůžku, nebo v tašce) a převlečení na pobyt venku!
  • První školní den vezměte dětem do MŠ hrneček na pitný režim. Hrneček prosím podepište nesmazatelným fixem.
  • Po příchodu do třídy nahlaste prosím paní učitelce, zda půjde vaše dítě domů po obědě, nebo po odpoledním odpočinku.
  • Na nástěnkách v šatně sledujte aktuální informace.
  • Přejeme vašim dětem, aby se jim u nás líbilo 

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

Doporučující materiál Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Desatero pro rodiče dětí předškolního věku je ke stažení zde.

Desatero pro rodiče-1