Informace pro rodiče

Karanténa Čmeláčci – info 5

Děti, jejichž karanténa byla ukončena negativním výsledkem PCR testu a nemají žádné klinické příznaky onemocnění covid-19, se mohou vracet do školky nejdříve v pátek 19.11.2021.

Karanténa Čmeláčci – info 4V rámci distančního vzdělávání jsme pro vaše děti připravily pracovní listy s jednoduchými úkoly.

Můžete si je vyzvednout ve třídě U včeliček ve čtvrtek 18.11.21 ráno od 7.30 do 10.30 nebo odpoledne ve stejné třídě od 14.00 do 16.00.Karanténa Čmeláčci – info 3

Rodiče, pokud potřebujete ošetřování, obraťte se na svého dětského ošetřujícího lékaře.

Karanténa Čmeláčci – info 2Rodiče, zahájili jsme distanční vzdělávání pro děti ze třídy U čmeláčků. V aktualitách pro děti najdete podklady.

Děti ze třídy U čmeláčků, které ve dnech 9.11., 10.11. a 11.11. nebyly ve školce, mohou do MŠ chodit.Karanténa ČmeláčciRodiče, následující text je informační dopis od hygieny. Seznamte se s ním:

Vážení rodiče, vzhledem k současné situaci výskytu onemocnění COVID-19 ve třídě Čmeláčci Mateřské školy Humpolec, Na Rybníčku bylo na základě epidemiologického šetření rozhodnuto o karanténním opatření pro Vaše dítě, které se stalo rizikovým kontaktem osoby s pozitivním výsledkem testu na nový typ koronaviru (SARS-CoV-2) dne 9.11.2021 nebo 10.11.2021 nebo 11.11.2021. Lhůta karantény je počítána od tohoto data (poslední kontakt).

Zákonní zástupci dětí budou vyzváni k vyplnění sebetrasovacího formuláře, v případě nevyplnění on-line formuláře budou následně telefonicky kontaktováni pracovníkem trasovacího centra, který rizikové kontakty objedná na PCR vyšetření 5. až 7. den od posledního kontaktu s nemocným a nařídí rizikovým kontaktům karanténu.

Osoba, které bylo nařízeno karanténní opatření, podstoupí v rozmezí 5. až 7. den od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2.

Karanténa končí negativním výsledkem RT-PCR testu a absencí klinických příznaků onemocnění covid-19, NEJDŘÍVE PO 7 DNECH OD POSLEDNÍHO KONTAKTU S POZITIVNĚ TESTOVANOU OSOBOU.

V případě, že žák v průběhu nařízených karanténních opatření nepodstoupí RT-PCR test, ukončí se karanténní opatření po 14 dnech od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou.

V případě, že se v době nařízených karanténních opatření u osoby objeví klinické příznaky onemocnění COVID-19, provede se RT-PCR test.

Karanténa a provedení RT-PCR testu se nenařizuje u dítěte, které onemocnění covid-19 prodělalo a zároveň neuplynulo více než 180 dnů od jeho prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem a je bez příznaků a u dětí, u kterých uplynulo od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu nejméně 14 dní, v případě jednodávkového schématu uplynulo 14 dní po první dávce.

Ošetřovné z důvodu uzavření školy či třídy potvrzuje dané školské zařízení. Karanténa znamená omezení pohybu lidí, kteří byli potenciálně vystaveni COVID-19.

Karanténa je povinná. Osoba, které je nařízena karanténa, musí dodržovat následující pravidla: • Zůstat doma – byt/dům/zahrada u domu. • Nenavštěvovat zdravotnická zařízení, zrušit naplánované návštěvy lékaře! • Sledovat výskyt příznaků COVID-19. Pokud se objeví tyto příznaky u Vašeho dítěte, obraťte se na praktického lékaře pro děti a dorost. • Mýt si důkladně ruce, používat desinfekci. • Používat obličejové roušky v situacích, které si to žádají. • Dezinfikovat váš domov, zejména často využívané povrchy a dotykové plochy. • Často větrat. • Omezit jakékoli návštěvy (nepřijímat návštěvy; nechodit na návštěvy). • Ostatní osoby v domácnosti by měly udržovat distanc od osoby v karanténě, zejména pak osoby z rizikových skupin obyvatelstva (babička, dědeček, osoby s vážnějším onemocněním). • Pokud dítě sdílí pokoj se sourozencem, je na místě je oddělit. • Postupujte podle pokynů praktického lékaře pro děti a dorost. • Karanténa se vztahuje pouze na osobu, která se setkala s osobou s onem. COVID-19. Osoby žijící ve společné domácnosti NEJSOU v karanténě. Pokud nevykazují příznaky onemocnění (platí všeobecně), mohou chodit do práce, na nákup apod. Samozřejmě je na uvážení těchto osob, jaké aktivity lze na tuto dobu omezit… • V případě, že se u některého ze členů Vaší domácnosti objevily příznaky onemocnění COVID-19, ať kontaktuje svého praktického lékaře!

Možné příznaky: kašel, obtíže s dýcháním, zvýšená teplota, horečka, bolest svalů, hlavy, kloubů, zad, bolest v krku, únava, průjem, rýma, nevolnost, ztráta čichu, ztráta chuti a jiné.Projekt ZA KOPCI JE KOPA UMĚLCŮ

Jde o vzdělávací projekt zóny umění 8smička pro MŠ a ZŠ, zaměřený na seznámení se současným lokálním uměním. Cílem programu je přiblížení světa umění dětem, kladení otázek a společné hledání odpovědí, projektová práce, rozvoj kreativního myšlení a učení, zážitkové vzdělávání, experimentování s výtvarnými technikami, budování patriotismu a zájmu o místní kulturu. Projekt bude realizován ve třídě u Čmeláčků formou tří návštěv 8smičky v MŠ. Na poslední workshop dorazí umělkyně Jitka Christofová. Výstupy projektu budou prezentovány v rámci samostatné výstavy v 8smičce, vernisáž výstavy bude 26.1.2022 v 16 h.

Plánované akce v MŠ v listopadu

Medvídkova nemocnice – program ve třídě u Včeliček.

4.11. Čmeláčci – návštěva zóny umění 8smička, prohlídka výstavy.

8.11. vzdělávací program Medová snídaně – pro předškoláky.

10.11. Vybrané děti ze třídy Včeliček recitují na Vítání občánků na MěÚ Humpolec.

10.11. Čmeláčci – návštěva knihovny.

11.11. Včeličky – návštěva knihovny.

11.11. Čmeláčci – první společný workshop MŠ s 8Smičkou v rámci projektu ZA KOPCI KOPA UMĚLCŮ.

23.11. Včeličky a 30.11. Čmeláčci a Hvězdičky – návštěva školní dílny na ZŠ Hradská v rámci projektu MAPu, zaměřeném na polytechnické vzdělávání dětí. Společná výroba boxíků na nářadí a hračky.

26.11. Čmeláčci – druhý společný workshop s 8smičkou v rámci projektu ZA KOPCI JE KOPA UMĚLCŮ.

Akce v MŠ v říjnu

Děti ze třídy Hvězdiček navštívily SVČ v rámci projektu Celé Česko čte dětem.

Čmeláčky navštívila paní Fojtíková v rámci celoročního projektu Díváme se divadlem, zaměřeným na dramatickou výchovu.

Děti ze Sluníček navštívily Školní statek a viděly ukázku výcviku koní.

12.10. proběhlo fotografování s vánoční tematikou.

14.10. proběhl zábavně naučný program Kamarádi papoušci.

Včeličky hledaly pod Orlíkem poklad a plnily úkoly při akci Cesta za dračím pokladem.

Čmeláčci si vyzkoušeli fyzickou zdatnost a obratnost při Dračí olympiádě.

U Včeliček a u Čmeláčků proběhla druhá lekce Malé technické univerzity s názvem Malý architekt.

Akce v MŠ v září

Včeličky, Čmeláčci a Hvězdičky navštívili výstavu loutek v muzeu.

Včeličky se zúčastnily soutěže Zebra se za tebe nerozhlédne.

Děti ze třídy Čmeláčků se seznamovaly s bezpečností v silničním provozu na dopravním hřišti.

21.9. přijel s programem o zvířátkách p. Hořák ze záchranné stanice Ikaros.

22.9. proběhlo u Čmeláčků Hrací a informační odpoledne s rodiči.

Ve třídě u Včeliček a u Čmeláčků proběhla první lekce z projektu Malá technická univerzita s názvem Stavitel.

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

Doporučující materiál Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Desatero pro rodiče dětí předškolního věku je ke stažení zde.

Desatero pro rodiče-1