Informace pro rodiče

Plánované akce červen

1.6. hudebně zábavná show ke Dni dětí s moderátorem Rádia Vysočina M. Řezníčkem

7.6. od 16 h Divadlo Za komínem – Rozloučení s předškoláky

23.6. Den Zemědělské akademie na Školním statku

28.6. Den botanické zahrady

Plánované akce květen

5.5. 15 h. Hvězdičky – BESÍDKA PRO RODIČE

3.5. Čmeláčci – exkurze na Školní statek

5.5 Čmeláčci – lekce z projektu Díváme se divadlem s Jitkou Fojtíkovou

6.5. Den otevřených dveří u hasičů

10.5. Berušky – Odpoledne s maminkou, od 15 h.

10.5. Sluníčka – Zábavné odpoledne s dětmi a rodiči na zahradě MŠ, od 15 h

18.5. Čmeláčci a Hvězdičky – Vítání občánků MěÚ Humpolec, 15.30 a 16.15

19.5. maňáskové divadélko v MŠ – Budka v poli, O Budulínkovi, Máša a medvěd

kolem 18.5. Čmeláčci – instalace výtvorů dětí, vzniklých v rámci projektu Za kopcem je kopa umělců, v galerii 8smička

25.5. – vernisáž výstavy výtvorů, vzniklých v rámci projektu Za kopcem je kopa umělců

30.5. kino – vystoupení tanečního oboru ZUŠ Humpolec

Akce v dubnu

Včeličky – soutěž o nejoriginálnějšího skřítka Trávníčka

5.4. lekce MTU Malý vodohospodář ve třídě Čmeláčků

12.4. tvořivé odpoledne pro děti ze třídy U čmeláčků a rodiče s vystoupením dětí v 15.00

20.4. divadlo v MŠ – Můj medvěd Flóra

22.4. projekt galerie 8mička ve třídě U čmeláčků Za kopci je kopa umělců – 2.část

26.4. Včeličky – výprava na Den otevřených dveří ZUŠ

26.4. Motýlci A+B – Motýlkové tvoření s rodiči, průběžně od 15 do 17 hodin

29.4. projekt galerie 8mička ve třídě U čmeláčků Za kopci je kopa umělců – 3.část

Akce v březnu

7.3. schůzka rodičů se zástupci základních škol

8.3. lekce MTU Stavitel mostů ve třídě Čmeláčků

16. a 17.3. návštěva předškoláků na ZŠ Hradská, výroba dřevěných bedniček ve školní dílně (akce MAP), dokončení ve třídách (natírání a výzdoba)

22.3. divadlo v MŠ – Dobrodružství skřítka Šubíska

29.3. projekt Díváme se divadlem s Jitkou Fojtíkovou u Čmeláčků

31.3. lekce MTU Stavitel mostů ve třídě U včeliček

Včeličky – výzdoba truhlíků velikonočními keramickými zápichy v Infocentru

Akce v únoru

¨karneval v MŠ

zimní olympiáda v MŠ

putování za masopustním koblížkem – Včeličky

návštěva knihovny – Včeličky

PODĚKOVÁNÍ

Děti a učitelky ze třídy Včeliček děkují všem, kteří hlasovali v soutěži s Pribináčkem pro náš výtvor včelího úlu. Jen díky Vám jsme se umístily na krásném 5. místě, každý vyhrál lampičku, ze které máme velikou radost. Děkujeme, Včeličky.

Karanténa u Motýlků

Dobrá voda a pohybové aktivity dětí

Naše mateřská škola děkuje společnosti Mattoni 1873 a.s. závod DOBRÁ VODA Byňov 117, která darovala dětská pitíčka s příchutí jahoda a malina na všechna naše pracoviště – MŠ Na Skalce, MŠ Na Rybníčku a MŠ Smetanova. Pitíčka využíváme v období od 19. 1. do 11. 2. jako podporu našich pohybových aktivit. V těchto dnech nás čeká množství sportovních  akcí uvnitř MŠ i venku a dětská zimní olympiáda.

Akce v MŠ v lednu

5.1. Tři králové ve školce

Zimní sportování s Dobrou vodou

12.1. společná akce hasičů a humpoleckých škol v učňovském středisku ČZA – ukázka vyprošťování osob z automobilu při dopravní nehodě

lekce Malý projektant z projektu Malá technická univerzita – třída U čmeláčků a U včeliček

21.1. seznámení s hokejistou a zkoušení hokejové výstroje ve třídě Včeliček a Čmeláčků

26.1. pásmo pohádek v MŠ – Maňáskové divadlo Šternberk

Akce v MŠ v prosinci

návštěva vánoční výstavy v Muzeu dr. Aleše Hrdličky

zdobení vánočního stromečku na zahradě MŠ

6.12. Mikuláš ve školce

7.12. pořad Kouzelný kabaret s M. Řezníčkem

Plánované vánoční besídky zrušeny, na webové stránky vložena pouze krátká videa, případně natočena celá vystoupení pro pozdější předvedení rodičům na schůzce s rodiči.

lekce Malý inženýr z projektového cyklu Malá technická univerzita – Čmeláčci, Včeličky

21.12. Ježíšek v MŠ