Informace pro rodiče

Plánované akce březen

16.3. v 15 h. schůzka rodičů budoucích školáků se zástupci základních škol

předškoláci – Malá technická univerzita, lekce Stavitel mostů

24.3. vynášení Morany – pořádá třída Včeliček

28.3. pořad Kouzelný výlet s Milanem Řezníčkem, moderátorem Rádia Vysočina

Plánované akce únor

9. a 10. 2. orientační vyšetření školní zralosti s I. Křikavovou

14.2. návštěva předškoláků na ZŠ Hradská

15.2. karneval ve školce

17.2. divadlo v MŠ – 3 maňáskové pohádky

20. – 24.2. omezený provoz v době školních jarních prázdnin – spojené třídy

předškoláci – Malá technická univerzita, lekce Malý projektant

Plán akcí leden

5.1. 23 Tři králové ve školce

16. – 31.1. konzultace rodičů s učitelkami ve třídách

30.1. předškoláci – vystoupení dětí ze ZUŠ v divadle Za Komínem

18.1. Dobrodružství skřítka Šubíska – divadlo v MŠ

31.1. Čmeláčci – návštěva Městské knihovny

Plánované akce prosinec

2.12. Mikulášská nadílka

návštěva Vánoční výstavy v muzeu

20.12. Ježíškova nadílka ve školce

21.12 Kouzelný výlet – divadlo v MŠ

Sluníčka – 6.12. vánoční besídka

Hvězdičky – 9.12. vánoční tvoření ve skanzenu

– 10.12. začínáme hrát hru s rodiči Cesta k Betlému

– 12.12. pečení vánočních perníčků

– 13.12. vánoční dílnička s rodiči s vystoupením dětí

– 16.12. 4. díl projektu s J. Fojtíkovou Díváme se divadlem

– 19.12. návštěva městské knihovny

Berušky – 5.12. vánoční tvoření ve skanzenu

– 13.12. vánoční besídka

– zdobení stromečku pro zvířátka

Motýlci A – 7.12. vánoční tvoření ve skanzenu

– 7.12. vánoční besídka

– vánoční strom pro zvířátka

Motýlci B – 7.12. vánoční tvoření ve skanzenu

– 13.12. vánoční besídka

Včeličky – 1.12. tvoření v MEDOU

– 8.12. vánoční tvoření ve skanzenu

– 12.12. vánoční besídka pro MEDOU

– 13.12. vánoční besídka

– 14.12. vánoční tvoření s rodiči

Čmeláčci – 6.12. vánoční tvoření ve skanzenu

– od 5.12. andělská výstava (akce s rodiči)

– 15.12. vánoční besídka a tvoření s rodiči

– 20.12. pečení perníčků

Plánované akce listopad

11.11. vánoční fotografování

30.11. 3 maňáskové pohádky ve školce

předškoláci – 2. lekce Malé technické univerzity Malý architekt

Sluníčka – návštěva Pekla v muzeu

Hvězdičky – návštěva muzea

– Díváme se divadlem s Jitkou Fojtíkovou

– pouštění draků

Motýlci A a B – uspávání broučků

– Soví den

– putování za králem stromů

Včeličky – 8. 11. návštěva muzea dr. A. Hrdličky

– 9. 11. olympiáda Co tělo dokáže

Čmeláčci – 9. 11. keramické tvoření

15. 11. návštěva muzea

Plánované akce říjen

Sluníčka – Putování za dračím pokladem

– maňáskové divadlo Zvířátka se připravují na zimu

Hvězdičky – Hledání dračího pokladu

– Díváme se divadlem s Jitkou Fojtíkovou

– Hledání skřítka Podzimníčka

Berušky – Dračí stezka za pokladem

– Výlet za zvířátky do lesa

Motýlci a,b – Cestování za dubovými mužíčky

– Hledání dračího ocásku

předškolní třídy – 10.10. v kině pohádka O Balynce, hodném štěněti

– 1. lekce Malé technické univerzity Stavitel Města

Včeličky – Do lesa za skřítky

– 12.10. Vítání občánků MěÚ Humpolec

– 13.10. návštěva Medou

Čmeláčci – Ocas dráčka Čmeláčky

– cesta za dračím pokladem

Plánované akce září

12.9. 22 Dravci a sovy – program záchranné stanice Ikaros

14.9. 22 v 16h Informační schůzka pro rodiče dětí ze třídy Včeličky

14.9. 22 v 16h Informační schůzka pro rodiče dětí ze třídy Motýlci A i B

19.9. 22 v 16h Informační schůzka pro rodiče dětí ze třídy Čmeláčci

20.9. 22 v 16.30 Informační schůzka pro rodiče dětí ze třídy Berušky

20.9. 22 Včeličky – Putování za razítky křížem krážem Humpolcem

22.9. 22 v 16h Informační schůzka pro rodiče dětí ze třídy Hvězdičky

22.9. 22 v 16h Informační schůzka pro rodiče dětí ze třídy Sluníčka

Hvězdičky – výprava na dopravní hřiště

Motýlci A – Putování s hadem

Motýlci B – Za tajemstvím starého buku

Čmeláčci – Maňáskové divadlo ve třídě a výroba loutek

– Zahradníkův den

Informace o vydání Školního řádu MŠ a dalších dokumentů

Vážení rodiče,

informujeme Vás, že dne 1. 9. 2022 byl vydán nový Školní řád mateřské školyVnitřní řád školní jídelny a směrnice Úplata za předškolní vzdělávání, které jsou zveřejněny v záložce „vývěska“.

Prosíme Vás, abyste nejpozději do 15. 9. 2022 potvrdili, že jste se s těmito dokumenty seznámili (podpisem na lístky, které obdržíte od třídních učitelek Vašich dětí). Dokumenty jsou vyvěšeny i na informativních nástěnkách v šatnách tříd.

Děkujeme.                                            

Hana Koudelová, ředitelka mateřské školy

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2022/2023

Ve čtvrtek 1.září bude zahájen nový školní rok 2022/2023.

  • Prosíme přiveďte děti do 8:00 hodin.
  • Na nástěnce po pravé straně od vstupních dveří budou připravené seznamy s rozdělením dětí do jednotlivých tříd.
  • Nově zapsané děti mají možnost využít adaptační režim. Pokud máte o adaptační režim zájem nahlaste to paní učitelce na třídě.
  • Prosíme rodiče, podepište veškeré osobní věci dětí.
  • Dětem, které budou ve školce po obědě odpočívat  přineste pyžamo ( týká se to všech tříd, i předškoláků).
  • Žádáme rodiče, aby měly děti v šatně na svém místě připravené náhradní oblečení pro případ nutného převlečení dítěte (uložené v batůžku, nebo v tašce) a převlečení na pobyt venku!
  • První školní den vezměte dětem do MŠ hrneček na pitný režim. Hrneček prosím podepište nesmazatelným fixem.
  • Po příchodu do třídy nahlaste prosím paní učitelce, zda půjde vaše dítě domů po obědě, nebo po odpoledním odpočinku.
  • Na nástěnkách v šatně sledujte aktuální informace.
  • Přejeme vašim dětem, aby se jim u nás líbilo 

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

Doporučující materiál Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Desatero pro rodiče dětí předškolního věku je ke stažení zde.

Desatero pro rodiče-1