Akce v MŠ v září

Včeličky, Čmeláčci a Hvězdičky navštívili výstavu loutek v muzeu.

Včeličky se zúčastnily soutěže Zebra se za tebe nerozhlédne.

Děti ze třídy Čmeláčků se seznamovaly s bezpečností v silničním provozu na dopravním hřišti.

21.9. přijel s programem o zvířátkách p. Hořák ze záchranné stanice Ikaros.

22.9. proběhlo u Čmeláčků Hrací a informační odpoledne s rodiči.

Ve třídě u Včeliček a u Čmeláčků proběhla první lekce z projektu Malá technická univerzita s názvem Stavitel.