Akce v MŠ v říjnu

Děti ze třídy Hvězdiček navštívily SVČ v rámci projektu Celé Česko čte dětem.

Čmeláčky navštívila paní Fojtíková v rámci celoročního projektu Díváme se divadlem, zaměřeným na dramatickou výchovu.

Děti ze Sluníček navštívily Školní statek a viděly ukázku výcviku koní.

12.10. proběhlo fotografování s vánoční tematikou.

14.10. proběhl zábavně naučný program Kamarádi papoušci.

Včeličky hledaly pod Orlíkem poklad a plnily úkoly při akci Cesta za dračím pokladem.

Čmeláčci si vyzkoušeli fyzickou zdatnost a obratnost při Dračí olympiádě.

U Včeliček a u Čmeláčků proběhla druhá lekce Malé technické univerzity s názvem Malý architekt.