Akce v MŠ v prosinci

návštěva vánoční výstavy v Muzeu dr. Aleše Hrdličky

zdobení vánočního stromečku na zahradě MŠ

6.12. Mikuláš ve školce

7.12. pořad Kouzelný kabaret s M. Řezníčkem

Plánované vánoční besídky zrušeny, na webové stránky vložena pouze krátká videa, případně natočena celá vystoupení pro pozdější předvedení rodičům na schůzce s rodiči.

lekce Malý inženýr z projektového cyklu Malá technická univerzita – Čmeláčci, Včeličky

21.12. Ježíšek v MŠ