Uspořádání dne v mateřské škole

Doporučený příchod dětí do MŠ - do 8,00 hodin. Během dne se střídají spontánní a řízené činnosti podle individuálních a věkových potřeb dětí. 6,00 - zahájení provozu školy 8,30 - dopolední svačina 9,15 - 11,30 - příprava na pobyt venku, pobyt venku 11,30 - oběd 12,00 - 14,15 - odpolední odpočinek podle individuálních potřeb dětí, svačina 16,30 - ukončení provozu