Uspořádání dne v mateřské škole

Doporučený příchod dětí do MŠ - do 8:00 hodin.

Během dne se střídají spontánní a řízené činnosti podle individuálních a věkových potřeb dětí.

  • 6:00 - zahájení provozu školy
  • 8:30 - dopolední svačina
  • 9:15 - 11:30 - příprava na pobyt venku, pobyt venku
  • 11:30 - oběd
  • 12:00 - 14:15 - odpolední odpočinek podle individuálních potřeb dětí, svačina
  • 16:30 - ukončení provozu