Třídy

  • U sluníček –  23 dětí ve věku 3 (2) – 4 roky

      p. učitelky: Dana Turková a Žaneta Kotenová 

  • U hvězdiček – speciální logopedická třída pro děti s vadami řeči                                                                                                    p. učitelky: Bc. Lada Vlčková a Mgr. Blanka Koubková
  • U berušek –  28 dětí ve věku 3 – 5 let

     p. učitelky: Martina Chlupáčková a Miroslava Pipková     

  • U motýlků A –  17 dětí ve věku 3 – 5 let

     p. učitelka: Věra Folejtarová

  • U motýlků B, 16 dětí ve věku 4 – 5 let

     p. učitelky: Bc. Dana Koudelková a Jana Málková 

  • U včeliček, 27 dětí ve věku 5 – 6 (7) let

     p. učitelky: Marie Kostková a Eva Šamalová

     asistentky pedagoga: Lenka Folejtarová  a Lenka Klinčuchová

  • U čmeláčků25 dětí ve věku 5 – 6 (7) let

     p. učitelky: Bc. Zdenka Rajdlíková a Mgr. Blanka Šarfová