Tiskopisy k zápisu do MŠ

Rodiče, v záložce vývěska najdete: 
  • Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (dvě strany)
  • Čestné prohlášení (vyplňte v případě, že vaše žádost o přijetí nebude obsahovat vyjádření lékaře a přiložte kopii očkovacího průkazu).
Pokud využijete způsob podání elektronicky, přiložte ještě kopii rodného listu dítěte. Pokud se dostavíte osobně 5. 5. – 6. 5. 2020, přineste všechny uvedené dokumenty s sebou.