Školní vzdělávací program

Náš Školní vzdělávací program (ŠVP) se jmenuje "Díváme se kolem sebe II".  Je přizpůsoben podmínkám naší školy a je zpracován v souladu se závazným dokumentem - Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. ŠVP je k nahlédnutí ve vestibulu naší školy.

Součástí ŠVP je Třídní vzdělávací program (TVP), který je základním podkladem pro zpracování týdenních plánů, podle nichž probíhá program v jednotlivých třídách. S týdenními plány se můžete seznámit na nástěnkách jednotlivých tříd ve vestibulu školy.

Činnosti plánujeme tak, abychom všestranně rozvíjeli osobnost dítěte a abychom vytvářeli předpoklady pro pokračování ve vzdělávání. Spolupracujeme s rodiči a pokud je to třeba, s odborníky, dětskými psychology a speciálními pedagogy. Respektujeme individualitu dětí.