RODIČŮM PŘEDŠKOLÁKŮ

Prosíme rodiče, aby od 2. 11. 2020 věnovali pozornost našim webovým stránkám, kde budeme v záložce Aktuality pro děti zveřejňovat týdenní plány na domácí práci s předškoláky. Jedná se především o náměty na rozvoj předčtenářských a předmatematických dovedností, rozvoj logického myšlení, plošné a prostorové orientace, poznatků o přírodě a společnosti. Najdete zde úkoly na procvičování výslovnosti a grafomotorická cvičení i náměty na kresbu a tvoření.

Připravujeme rovněž fyzické předání některých tištěných materiálů pro předškoláky. O termínu a způsobu předání vás budeme informovat prostřednictvím webu.

Víme, že vaše situace není lehká a na kvalitní přípravě vašeho dítěte na školní docházku nám záleží. Věříme, že s vaší podporou tento úkol zvládneme.

Pro předškoláky, kteří v době nouzových opatření státu do mateřské školy docházejí, zajišťujeme přípravu na školu v každodenním režimu.

Bc. Marcela Němcová, ředitelka školy