Potvrzení

Rodiče, po zaúčtování školného za prosinec 2020 vám připravíme potvrzení o celkové výši uhrazených plateb za rok 2020, které můžete využít k daňovým odpočtům.

Potvrzení si vyzvedněte od 25. 1. 2021 na třídě, do které je Vaše dítě zařazeno.