Nadstandardní činnosti v mateřské škole

Vítkův chodník - všechny třídy Děti provádějí cvičení na procvičení klenby nohy, využíváme speciální pomůcku Vítkův chodník. Probíhá ve všech třídách. Logopedické chvilky Podporujeme přirozené komunikační schopnosti, provádíme prevenci vzniku poruch řeči, poskytujeme informace o dostupnosti logopedické péče. Probíhá ve třídách s logopedickým asistentem (v současné době ve třídách U motýlků B, U včeliček a U čmeláčků). Hrátky s angličtinou Vytváříme základní slovní zásobu, snažíme se o překonávání strachu z používání cizího jazyka. Určeno předškolákům. Cvičení na malých míčích Upevňujeme správné držení těla, podporujeme radost z pohybu. Probíhá ve třídě U včeliček. Jóga pro děti Zábavnou hrou motivujeme děti ke zdravému fyzickému cvičení, učíme se relaxovat a uvolnit se. Probíhá ve třídách U motýlků B a U včeliček. Díváme se divadlem Rozvíjíme osobnost dítěte a jeho vztah k okolnímu světu, rozvíjíme kreativitu, komunikaci, sociální vztahy. Probíhá ve třídách U berušek a U čmeláčků. Přírodovědné a fyzikální pokusy Motivujeme děti k zájmu o přírodu, pozorujeme a vysvětlujeme děje probíhající během pokusů. Aktivita probíhá U berušek. Poznáváme Humpolec Poznáváme naše město z pohledu architektonického řešení. Probíhá ve třídě U motýlků B.