Informace pro rodiče předškoláků

Rodiče, vzhledem k tomu, že v letošním roce nebude možné uspořádat hromadnou informační schůzku pro rodiče předškoláků, nabízíme vám individuální schůzku s p. učitelkami, kde si pohovoříte o školní zralosti vašeho dítěte v jednotlivých oblastech a dáme vám nahlédnout do portfolia grafických cviků a pracovních listů předškoláka. Budete mít možnost informovat se na úroveň připravenosti dítěte z pohledu mateřské školy a prohovoříme, na které oblasti je třeba ještě společně zapracovat, popř. kde se nám jeví  dítě jako nadané a jak jej dále rozvíjet.

Zodpovíme vaše dotazy k případným odkladům školní docházky.

Podrobnosti s rezervačním systémem schůzek najdete v šatnách dětí.

Těšíme se na vás :-).