INFORMACE K ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU.

  • Nový školní rok bude zahájen 1.9.2020.
  • Prosíme přiveďte děti do 8 h.
  • Na nástěnce u vchodu visí seznamy s rozdělením dětí do jednotlivých tříd.
  • Nově zapsané děti mají možnost využít tzv. adaptační režim ( do 9.45 h.). Pokud máte o adaptační režim zájem,nahlaste paní učitelkám.
  • Prosíme podepište dětem veškeré osobní věci.
  • Každé dítě přinese do školky balík papírových kapesníčků.
  • Sledujte na nástěnkách aktuální informace k hygienickým opatřením.
  • Přejeme vašim dětem, aby se jim u nás líbilo.