Evaluace školy

Pod tímto slovem se skrývá povinné vyhodnocování činnosti naší školy. Týká se podmínek školy, plnění cílů stanovených Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání, kvality práce učitelek, kvality dalšího vzdělávání učitelek, kvality spolupráce s rodinou a nabídky akcí pro rodiče a veřejnost, ... V této souvislosti vás občas požádáme o sdělení vašeho názoru na konkrétní oblast. Předáme vám anonymní dotazník nebo vás oslovíme jiným způsobem. Moc prosíme, reagujte na tyto naše aktivity. Vždy budete seznámeni s výsledkem hodnocení. Uvítáme vaše návrhy, nápady a připomínky, které nám sdělíte ústně nebo v písemné formě vhodíte do schránky u hlavního vchodu.