Den otevřených dveří

Den otevřených dveří pro nově zapsané děti se koná ve středu 12. 6. 2019 od 14:30 na všech MŠ.

Prosíme rodiče, vyčkejte do zveřejnění registračních čísel k jednotlivým mateřským školám a poté se dostavte na den otevřených dveří na příslušnou MŠ.

Předpokládaný termín zveřejnění je 3. 6. 2019 na těchto stránkách a na vývěskách škol, které jsou umístěny poblíž hlavních vchodů do budov.