Zapojení školy do projektů

  • Medvídek NIVEA pomáhá dětem v přípravě na školu
Projekt přináší podněty k přípravě na školu, pracujeme s předloženými metodickými návody. Jde především o podporu individuálních vzdělávacích a osobnostních předpokladů dítěte a o přípravu na vstup do školy. Probíhá ve třídách s předškoláky (Berušky, Včeličky, Čmeláčci).
  • Celé Česko čte dětem
Každý den dětem čteme. Pokládáme základy čtenářských dovedností.
  • Dopravní výchova dětí - BESIP
V mateřské škole probíhají aktivity týkající se dopravní výchovy dětí, které by měly snižovat rizikové faktory v chování účastníků silničního provozu.
  • Filipova dobrodružství - Život a zdraví
Jde o prevenci rizikových faktorů  - kouření, alkohol, drogy, o vztah k vlastnímu zdraví a životnímu prostředí.
  • Nemocnice pro medvídky - IFMSA CZ
Děti se učí komunikovat s lékařem, učí se pečovat o zdraví, zbavují se strachu z "bílých plášťů.
  • Koukají se na nás správně? - Prima Vizus
Spolupracujeme s nestátním zdravotnickým zařízením, které provádí screeningové vyšetření zraku. Vyšetření probíhá výhradně s písemným souhlasem rodičů a za jejich přítomnosti.
  • Účast ve výtvarných soutěžích
Účastníme se soutěží podle aktuální nabídky.