Zapojení školy do projektů

S medvídkem ..... poznáváme svět - Beiersdorf Projekt přináší podněty k přípravě na školu, pracujeme s předloženými metodickými návody. Jde především o podporu individuálních vzdělávacích a osobnostních předpokladů dítěte a o přípravu na vstup do školy. Celé Česko čte dětem Každý den dětem čteme. Pokládáme základy čtenářských dovedností. Dopravní výchova dětí - BESIP V mateřské škole probíhají aktivity týkající se dopravní výchovy dětí, které by měly snižovat rizikové faktory v chování účastníků silničního provozu. Filipova dobrodružství - Život a zdraví Jde o prevenci rizikových faktorů  - kouření, alkohol, drogy, o vztah k vlastnímu zdraví a životnímu prostředí. Nemocnice pro medvídky - IFMSA CZ Děti se učí komunikovat s lékařem, učí se pečovat o zdraví, zbavují se strachu z "bílých plášťů. Koukají se na nás správně? - Prima Vizus Spolupracujeme s nestátním zdravotnickým zařízením, které provádí screeningové vyšetření zraku. Vyšetření probíhá výhradně s písemným souhlasem rodičů a za jejich přítomnosti. Účast ve výtvarných soutěžích Účastníme se soutěží podle aktuální nabídky.