Zájmové činnosti

Nadstandardní činnosti v mateřské škole

 • Vítkův chodník - všechny třídy

Děti provádějí cvičení na procvičení klenby nohy, využíváme speciální pomůcku Vítkův chodník. 

Probíhá ve všech třídách.

 • Logopedické chvilky

Podporujeme přirozené komunikační schopnosti, provádíme prevenci vzniku poruch řeči, poskytujeme informace o dostupnosti logopedické péče.

Probíhá ve třídách s logopedickým asistentem (v současné době ve třídách U berušek, U včeliček a U čmeláčků).

 • Cvičení na malých míčích

Upevňujeme správné držení těla, podporujeme radost z pohybu.

Probíhá ve třídě U včeliček.

 • Jóga pro děti

Zábavnou formou motivujeme děti ke zdravému fyzickému cvičení, upevňujeme správné držení těla, učíme se relaxovat. Cvičení jógy dětem přináší radost, pohyb, klid a uvolnění, zlepšuje sebevědomí. Naučí děti odpočívat, rozvíjí jejich fantazii a pomáhá čelit stresovým situacím.

Probíhá ve třídách U berušek a U včeliček.

 • Díváme se divadlem

Rozvíjíme osobnost dítěte a jeho vztah k okolnímu světu, rozvíjíme kreativitu, komunikaci, sociální vztahy.

Probíhá ve třídách U berušek a U čmeláčků.

 • Přírodovědné a fyzikální pokusy

Motivujeme děti k zájmu o přírodu, pozorujeme a vysvětlujeme děje probíhající během pokusů.

Probíhá ve třídě U motýlků B.

 • Poznáváme Humpolec

Poznáváme naše město, všímáme si domů, ulic, staveb, parků a dalších objektů ve městě. Vytváříme kladný vztah k Humpolci. Navštěvujeme a seznamujeme se s konkrétními objekty Humpolce, např. hrad Orlík, muzeum, kino, knihovna, náměstí, dopravní hřiště, parky atd.

Probíhá ve třídě U berušek.

 • NTC Learning

NTC Learning je metoda, která pracuje se souborem technik a speciálně sestavených cvičení, které vedou ke zvýšení efektivity využívání intelektových schopností u dětí. Aktivita je založena na práci s abstraktními symboly.

Probíhá ve třídách U motýlků B a U čmeláčků.

 • Matematika podle prof. Milana Hejného

Cílem aktivity je učit děti řešit problémy, učit je myslet, objevovat matematiku, budovat schémata, učit se z chyb, spolupracovat, komunikovat, diskutovat.

Probíhá ve třídě U čmeláčků.

Zapojení školy do projektů

 • Medvídek NIVEA pomáhá dětem v přípravě na školu
Projekt přináší podněty k přípravě na školu, pracujeme s předloženými metodickými návody. Jde především o podporu individuálních vzdělávacích a osobnostních předpokladů dítěte a o přípravu na vstup do školy. Probíhá ve třídách s předškoláky (Berušky, Včeličky, Čmeláčci).
 • Celé Česko čte dětem
Každý den dětem čteme. Pokládáme základy čtenářských dovedností.
 • Dopravní výchova dětí - BESIP
V mateřské škole probíhají aktivity týkající se dopravní výchovy dětí, které by měly snižovat rizikové faktory v chování účastníků silničního provozu.
 • Filipova dobrodružství - Život a zdraví
Jde o prevenci rizikových faktorů  - kouření, alkohol, drogy, o vztah k vlastnímu zdraví a životnímu prostředí.
 • Nemocnice pro medvídky - IFMSA CZ
Děti se učí komunikovat s lékařem, učí se pečovat o zdraví, zbavují se strachu z "bílých plášťů.
 • Koukají se na nás správně? - Prima Vizus
Spolupracujeme s nestátním zdravotnickým zařízením, které provádí screeningové vyšetření zraku. Vyšetření probíhá výhradně s písemným souhlasem rodičů a za jejich přítomnosti.
 • Účast ve výtvarných soutěžích
Účastníme se soutěží podle aktuální nabídky.