Zájmové činnosti

Nadstandardní činnosti v mateřské škole

  • Vítkův chodník - všechny třídy

Děti provádějí cvičení na procvičení klenby nohy, využíváme speciální pomůcku Vítkův chodník. 

Probíhá ve všech třídách.

  • Logopedické chvilky

Podporujeme přirozené komunikační schopnosti, provádíme prevenci vzniku poruch řeči, poskytujeme informace o dostupnosti logopedické péče.

Probíhá ve třídách s logopedickým asistentem (v současné době ve třídách U berušek, U včeliček a U čmeláčků).

  • Cvičení na malých míčích

Upevňujeme správné držení těla, podporujeme radost z pohybu.

Probíhá ve třídě U berušek.

  • Díváme se divadlem

Rozvíjíme osobnost dítěte a jeho vztah k okolnímu světu, rozvíjíme kreativitu, komunikaci, sociální vztahy.

Probíhá ve třídě U čmeláčků.

  • Přírodovědné a fyzikální pokusy

Motivujeme děti k zájmu o přírodu, pozorujeme a vysvětlujeme děje probíhající během pokusů.

Probíhá ve třídě U motýlků B.

  • Poznáváme Humpolec

Poznáváme naše město, všímáme si domů, ulic, staveb, parků a dalších objektů ve městě. Vytváříme kladný vztah k Humpolci. Navštěvujeme a seznamujeme se s konkrétními objekty Humpolce, např. hrad Orlík, muzeum, kino, knihovna, náměstí, dopravní hřiště, parky atd.

Probíhá ve třídách U včeliček a U hvězdiček.

  • NTC Learning

NTC Learning je metoda, která pracuje se souborem technik a speciálně sestavených cvičení, které vedou ke zvýšení efektivity využívání intelektových schopností u dětí. Aktivita je založena na práci s abstraktními symboly.

Probíhá ve třídách U motýlků B a U čmeláčků.

  • Matematika podle prof. Milana Hejného

Cílem aktivity je učit děti řešit problémy, učit je myslet, objevovat matematiku, budovat schémata, učit se z chyb, spolupracovat, komunikovat, diskutovat.

Probíhá ve třídě U čmeláčků.

  • Keramika pro předškoláky

Cílem aktivity je seznámit se s přírodním materiálem - hlínou, osvojit si základní keramické techniky a rozvíjet tak jemnou motoriku. Podporuje trpělivost a pozornost dětí.

Probíhá pro předškoláky ve třídě U včeliček.

  • Malá technická univerzita 

Zábavné vzdělávací lekce podporují technické a logické schopnosti dětí. Děti si hrají na architekty, elektrikáře, instalatéry, kartografy, stavitele věží, mostů a města, projektanty, vodohospodáře a energetiky, zpracovatele odpadů, archeology, ropaře a plynárníky.

Probíhá s předškoláky ve třídách U včeliček, čmeláčků a berušek.