Zájmové činnosti

Nadstandardní činnosti v mateřské škole

Vítkův chodník - všechny třídy Děti provádějí cvičení na procvičení klenby nohy, využíváme speciální pomůcku Vítkův chodník. Probíhá ve všech třídách. Logopedické chvilky Podporujeme přirozené komunikační schopnosti, provádíme prevenci vzniku poruch řeči, poskytujeme informace o dostupnosti logopedické péče. Probíhá ve třídách s logopedickým asistentem (v současné době ve třídách U motýlků B, U včeliček a U čmeláčků). Hrátky s angličtinou Vytváříme základní slovní zásobu, snažíme se o překonávání strachu z používání cizího jazyka. Určeno předškolákům. Cvičení na malých míčích Upevňujeme správné držení těla, podporujeme radost z pohybu. Probíhá ve třídě U včeliček. Jóga pro děti Zábavnou hrou motivujeme děti ke zdravému fyzickému cvičení, učíme se relaxovat a uvolnit se. Probíhá ve třídách U motýlků B a U včeliček. Díváme se divadlem Rozvíjíme osobnost dítěte a jeho vztah k okolnímu světu, rozvíjíme kreativitu, komunikaci, sociální vztahy. Probíhá ve třídách U berušek a U čmeláčků. Přírodovědné a fyzikální pokusy Motivujeme děti k zájmu o přírodu, pozorujeme a vysvětlujeme děje probíhající během pokusů. Aktivita probíhá U berušek. Poznáváme Humpolec Poznáváme naše město z pohledu architektonického řešení. Probíhá ve třídě U motýlků B.

Zapojení školy do projektů

S medvídkem ..... poznáváme svět - Beiersdorf Projekt přináší podněty k přípravě na školu, pracujeme s předloženými metodickými návody. Jde především o podporu individuálních vzdělávacích a osobnostních předpokladů dítěte a o přípravu na vstup do školy. Celé Česko čte dětem Každý den dětem čteme. Pokládáme základy čtenářských dovedností. Dopravní výchova dětí - BESIP V mateřské škole probíhají aktivity týkající se dopravní výchovy dětí, které by měly snižovat rizikové faktory v chování účastníků silničního provozu. Filipova dobrodružství - Život a zdraví Jde o prevenci rizikových faktorů  - kouření, alkohol, drogy, o vztah k vlastnímu zdraví a životnímu prostředí. Nemocnice pro medvídky - IFMSA CZ Děti se učí komunikovat s lékařem, učí se pečovat o zdraví, zbavují se strachu z "bílých plášťů. Koukají se na nás správně? - Prima Vizus Spolupracujeme s nestátním zdravotnickým zařízením, které provádí screeningové vyšetření zraku. Vyšetření probíhá výhradně s písemným souhlasem rodičů a za jejich přítomnosti. Účast ve výtvarných soutěžích Účastníme se soutěží podle aktuální nabídky.