Školní vzdělávací program

Ukázka třídního plánu – jaro, léto

 • Sluníčko, vstávej - Čím cestujeme - Svět je velký míč - Voláme sluníčko - Velikonoční těšení - Jaro - Moje rodina, moje maminka má svátek - Domácí zvířata a jejich mláďata
 • Ahoj, školko - Hurá za zvířátky do ZOO - Slavíme svátek dětí - Kdo žije u potoků a rybníků - Moře
 • Hurá na prázdninyŠkolka plná zábavy

Ukázka třídního plánu – podzim, zima

 • Ahoj kamarádi, pojďte si hrátZačínáme! Naše školka - Je nám dobře s kamarády
 • Barevný podzimHonily se šedé mraky - Podzim na poli - Podzim v lese - U domečku na zahrádce - Dračí týden
 • Zima venku, teplo v násPřišla zima po roce - Mikulášská nadílka - Na Vánoce dlouhý noce - Týden hraček - Dobrý den, sněhuláku! - Já človíček - Co umí mráz - Masopust a karneval - Pohádkový týden - Řemesla - Já jsem muzikant

Evaluace školy

Pod tímto slovem se skrývá povinné vyhodnocování činnosti naší školy. Týká se podmínek školy, plnění cílů stanovených Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání, kvality práce učitelek, kvality dalšího vzdělávání učitelek, kvality spolupráce s rodinou a nabídky akcí pro rodiče a veřejnost, ... V této souvislosti vás občas požádáme o sdělení vašeho názoru na konkrétní oblast. Předáme vám anonymní dotazník nebo vás oslovíme jiným způsobem. Moc prosíme, reagujte na tyto naše aktivity. Vždy budete seznámeni s výsledkem hodnocení. Uvítáme vaše návrhy, nápady a připomínky, které nám sdělíte ústně nebo v písemné formě vhodíte do schránky u hlavního vchodu.

Uspořádání dne v mateřské škole

Doporučený příchod dětí do MŠ - do 8:00 hodin.

Během dne se střídají spontánní a řízené činnosti podle individuálních a věkových potřeb dětí.

 • 6:00 - zahájení provozu školy
 • 8:30 - dopolední svačina
 • 9:15 - 11:30 - příprava na pobyt venku, pobyt venku
 • 11:30 - oběd
 • 12:00 - 14:15 - odpolední odpočinek podle individuálních potřeb dětí, svačina
 • 16:30 - ukončení provozu

Školní vzdělávací program

Náš Školní vzdělávací program (ŠVP) se jmenuje "Díváme se kolem sebe II".  Je přizpůsoben podmínkám naší školy a je zpracován v souladu se závazným dokumentem - Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. ŠVP je k nahlédnutí ve vestibulu naší školy.

Součástí ŠVP je Třídní vzdělávací program (TVP), který je základním podkladem pro zpracování týdenních plánů, podle nichž probíhá program v jednotlivých třídách. S týdenními plány se můžete seznámit na nástěnkách jednotlivých tříd ve vestibulu školy.

Činnosti plánujeme tak, abychom všestranně rozvíjeli osobnost dítěte a abychom vytvářeli předpoklady pro pokračování ve vzdělávání. Spolupracujeme s rodiči a pokud je to třeba, s odborníky, dětskými psychology a speciálními pedagogy. Respektujeme individualitu dětí.