Informace pro rodiče

AKCE – září 2019

 • 16. 9. 2019 - program na téma Jirousovy pohádky v městské knihovně (třída Čmeláčci)
 • 25. 9. 2019 - program pro předškoláky na fotbalovém hřišti v Humpolci (třídy Berušky, Včeličky a Čmeláčci)

Zahájení školního roku 2019 – 2020

Milí rodiče,

začátek nového školního roku je v pondělí 2. 9. 2019. Moc se na vás a vaše děti těšíme!

Výsledky zápisu

Zveřejnění přijatých dětí (registračních čísel) najdete v záložce "vývěska".

AKCE – červen 2019

 • 3. 6. 2019 - půjdeme na hudební představení do kina (třídy Berušky, Včeličky a Čmeláčci)
 • 5. 6. 2019 - rozloučení s předškoláky - třída Čmeláčci od 15: 00
 • 6. 6. 2019 - rozloučení s předškoláky - třída Berušky a Včeličky od 15:00 (ve třídě u Berušek)
 • 12. 6. 2019 - přijaté děti jsou zvány na Den otevřených dveří, který se koná od 14:30 do 16:30, ve třídě u Berušek
 • 13. 6. 2019 - třída Berušky - výlet s rodiči "Za pokladem na hrad Orlík", sraz před MŠ Na Rybníčku v 15:00
 • 21. 6. 2019 - výlet do ZOO Jihlava (třídy Sluníčka, Hvězdičky, Motýlci A a B, Berušky)
 • 25. 6. 2019 - návštěva statku ČZA v Humpolci (třídy půjdou podle jejich aktuální situace)

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří pro nově zapsané děti se koná ve středu 12. 6. 2019 od 14:30 na všech MŠ.

Prosíme rodiče, vyčkejte do zveřejnění registračních čísel k jednotlivým mateřským školám a poté se dostavte na den otevřených dveří na příslušnou MŠ.

Předpokládaný termín zveřejnění je 3. 6. 2019 na těchto stránkách a na vývěskách škol, které jsou umístěny poblíž hlavních vchodů do budov.

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

Doporučující materiál Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Desatero pro rodiče dětí předškolního věku je ke stažení zde.

Desatero pro rodiče-1

AKCE – květen 2019

 • 9. 5. 2019 - budeme mít v MŠ akci "Roztančené dopoledne" (všechny třídy)
 • 22. 5. 2019 - výlet do ZOO Jihlava (třídy Sluníčka, Hvězdičky, Motýlci a Berušky)
 • 23. 5. 2019 - se budeme fotografovat (všechny třídy)
 • 27. 5. 2019 - výlet na Lipnici na program "Princ Bajaja" (třídy Včeličky a Čmeláčci)

AKCE – duben 2019

 • 1. 4. 2019 - půjdeme na vystoupení tanečního oboru ZUŠ do kina (třídy Berušky, Včeličky a Čmeláčci)
 • 8. 4. - 12. 4. 2019 - seznámení s keramickou hlínou, vyrábění (třída Včeličky)
 • 11. 4. 2019 - bude mít třída Berušky - Velikonoční dopoledne s tatínkem. Děti se seznámí s tradicí vázání velikonočních pomlázek.
 • 24. 4. 2019 - fotografování předškoláků na tablo (třídy Berušky, Včeličky a Čmeláčci)

AKCE – březen 2019

 • 19. 3. 2019 - Jarní besídka ve třídě u Sluníček
 • 21. 3. 2019 - Informační schůzka pro rodiče předškoláků od 15: 00 ve třídě u Čmeláčků. Dozvíte se užitečné informace o potřebných dovednostech a schopnostech dětí před nástupem do první třídy. Program: informace paní učitelek ze ZŠ ke školní zralosti; dotazy rodičů; individuální informace učitelek MŠ o dětech (dle zájmu rodičů)
 • 25. 3. 2019 - budeme mít v MŠ divadlo "Když se čerti ženili" (všechny třídy)
 • 26. 3. 2019 - předškoláci se půjdou podívat na ZŠ Hradská
 • 28. 3. 2019 - předškoláci se půjdou podívat na ZŠ Hálkova

Rákosníčkovo hřiště

Rodiče, hlasujeme společně pro Rákosníčkovo hřiště od společnosti Lidl

Hlas přes Facebook: https://www.rakosnicek-hlasovani.cz/hlavne.html

Hlas přes web (a následné potvrzení v emailu): https://www.lidl-rakosnickova-hriste.cz/hlas…/kraj-vysocina/

Hlasovat lze uvedeným způsobem KAŽDÝ DEN až do 28.2.2019