Informace pro rodiče

Testování dětí

 • testování dětí bude probíhat v budově mateřské školy vždy v pondělí a ve čtvrtek, popř. první den nástupu dítěte do MŠ
 • test obdržíte v mateřské škole
 • výtěr z nosu dítěte provede rodič a rovněž tak vyhodnocení testu (je tedy potřeba počítat s časovou rezervou min. 15 min)

Informace k obnovení provozu MŠ

Ode dne 12. 4. 2021 bude obnoven provoz na všech našich pracovištích v běžné provozní době od 6,00 – 16,30 hod.

Provoz je umožněn dětem, které:

I. plní povinné předškolní vzdělávání v tomto školním roce

II. jsou zařazeny do speciální logopedické třídy při MŠ Na Rybníčku v tomto školním roce, a to bez ohledu na věk

III. mladší děti, které jsou trvale zapsány na příslušnou mateřskou školu a jejichž zákonní zástupci jsou:

 1. zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
 2. pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
 3. pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
 4. zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 5. příslušníci ozbrojených sil,
 6. zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
 7. zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 8. zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 9. zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
 10. zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Balíčky pro předškoláky + info schůzky

Rodiče předškoláků, přijďte si vyzvednout balíčky s úkoly a náměty na práci pro vašeho předškoláka v rámci povinné distanční výuky předškolních dětí. Během předání balíčků vám bude k dispozici paní učitelka, se kterou můžete pohovořit o školní zralosti vašeho dítěte. Prosíme, po znovuotevření mateřské školy, přineste tašku s hotovými pracemi dítěte do školky.

Balíčky budou připraveny ve třídě, kam vaše dítě dochází a to v časech

pátek 12. 3. od 9,00 do 16,30 hod.

pondělí 15. 3. od 9,00 do 13,00 hod.

úterý 16.3. od 9.00 do 13.00 hod.

PRO RODIČE PŘEDŠKOLÁKŮ

Informace k povinnému předškolnímu vzdělávání distančním způsobem najedete na stránkách ředitelství.

Ošetřovné v době uzavření MŠ

Mateřská škola nevystavuje potvrzení pro účely OČR. K podání žádosti o ošetřovné je vysvětlení na stránkách CSSZ

www.cssz.cz/web/cz/-/podminky-pro-cerpani-krizoveho-osetrovneho-od-1-brezna-2021-se-nemeni

a  je zde i odkaz na formulář k vyplnění

https://eportal.cssz.cz/fas/formservice/filler.open?DocID=820773589

Rodič nejdříve po skončení března 2021 vyplní na ePortálu ČSSZ tiskopis Žádost o ošetřovné při péči o dítě za kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení (škola) či jeho část. Vyplněný tiskopis předá svému zaměstnavateli, který jej doplní o další údaje.

Poskytování péče určenou školou

Jednotlivá pracoviště mateřské školy budou zajišťovat nezbytnou péči pro děti, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci vybraných složek státu (viz. příloha v záložce VÝVĚSKA – poskytování péče) v tomto režimu:

1.3. – 5.3.  pracoviště MŠ Smetanova 1526, Humpolec

8.3. – 12.3.  pracoviště MŠ Na Rybníčku 1316, Humpolec

15.3. – 19.3. pracoviště MŠ Na Skalce 623, Humpolec

Přihlášku si můžete stáhnout v záložce VÝVĚSKA, popř. vám bude předána paní učitelkou na třídě. Prosíme, informujte jednotlivá pracoviště e-mailem, popř. telefonicky den předem, pokud budete tuto službu využívat.

Pro všechny ostatní děti je mateřská škola uzavřena.

Rodiče předškoláků budou mít v záložce aktuality pro děti připraveny náměty na domácí přípravu dětí na školu.

Přejeme všem pevné zdraví.

Změna – informace pro rodiče předškoláků

Rodiče, z důvodu zhoršující se epidemiologické situace rušíme informační schůzky dle rezervačního systému. Nové termíny vypíšeme, jakmile to situace dovolí. Děkujeme za pochopení.

Informace pro rodiče předškoláků

Rodiče, vzhledem k tomu, že v letošním roce nebude možné uspořádat hromadnou informační schůzku pro rodiče předškoláků, nabízíme vám individuální schůzku s p. učitelkami, kde si pohovoříte o školní zralosti vašeho dítěte v jednotlivých oblastech a dáme vám nahlédnout do portfolia grafických cviků a pracovních listů předškoláka. Budete mít možnost informovat se na úroveň připravenosti dítěte z pohledu mateřské školy a prohovoříme, na které oblasti je třeba ještě společně zapracovat, popř. kde se nám jeví  dítě jako nadané a jak jej dále rozvíjet.

Zodpovíme vaše dotazy k případným odkladům školní docházky.

Podrobnosti s rezervačním systémem schůzek najdete v šatnách dětí.

Těšíme se na vás :-).    

Znovuotevření MŠ

Oznamujeme rodičům, že od 19.1.2021 je MŠ Na Rybníčku otevřena s těmito omezeními:

 • otevřeny budou třída Čmeláčků, Hvězdiček, Berušek a Motýlků
 • pro děti, kterým byla hygienou nařízena karanténa, platí, že musí zůstat doma. Týká se to dětí, které byly kontaktovány zástupkyní Danou Koudelkovou. Znovu žádáme rodiče, aby nevodili do MŠ dítě, které jeví známky respiračního onemocnění.

Omezený provoz MŠ platí do pátku 22.1.2021.

Potvrzení

Rodiče, po zaúčtování školného za prosinec 2020 vám připravíme potvrzení o celkové výši uhrazených plateb za rok 2020, které můžete využít k daňovým odpočtům.

Potvrzení si vyzvedněte od 25. 1. 2021 na třídě, do které je Vaše dítě zařazeno.