Informace pro rodiče

AKCE – prosinec 2018

 • 3. 12. 2018 - vánoční besídka - Motýlci B
 • 4. 12. 2018 budeme mít v MŠ v dopoledních hodinách Mikulášskou nadílku
 • 4. 12. 2018 - vánoční besídka - Sluníčka
 • 6. 12. 2018 - vánoční besídka s tvořením - Hvězdičky
 • 11. 12. 2018 - vánoční besídka - Motýlci A
 • 11. 12. 2018 - vánoční besídka - Berušky
 • 12. 12. 2018 - vánoční besídka -  Čmeláčci
 • 12. 12. 2018 - půjdeme do kina na představení Princezna ze mlejna (třídy: Motýlci A a B, Berušky, Čmeláčci)
 • 13. 12. 2018 - vánoční besídka - Včeličky

MALÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA

Mateřské školy v Humpolci (MŠ Smetanova, MŠ Na Rybníčku a MŠ Na Skalce) se zapojily do projektu MALÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA.

Organizačními garanty projektu na školkách jsou Mgr. Blanka Šarfová, Jana Kotlíková a Bc. Hana Michalíčková.

Součástí projektu jsou zábavné a zároveň poučné vzdělávací lekce pro děti, které:

 • rozvíjejí technické a logické schopnosti dětí
 • rozvíjejí představivost
 • pomáhají dětem objasnit a pochopit, jak vznikají a fungují stavby
 • učí děti orientovat se v plánku, nákresu a pracovat podle něj
 • propojují čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost

Děti si s lektory hrají na architekty, elektrikáře, instalatéry, kartografy, stavitele věží, mostů a města, projektanty, vodohospodáře a energetiky, zpracovatele odpadů, archeology, ropaře a plynárníky.

Lekce jsou určeny pro děti ve věku 4 – 7 let a trvají přibližně 60 minut. Na našich školkách se bude projekt realizovat od listopadu 2018 do února 2019, budou zapojeny především předškolní děti. Proškolené paní učitelky pak budou předávat získané dovednosti dalším dětem na školkách i v budoucnu.

Školky díky zapojení do projektu získají velmi hodnotné velké sady lega, které jsou doplněny speciálními díly k jednotlivým tématům.

více o projektu na www.mtuni.cz

Poděkování patří zřizovateli Městu Humpolec, který celý projekt finančně podpořil.

AKCE – listopad 2018

 • Zdravotnické zařízení PRIMA VIZUS o. p. s. nabídlo naší mateřské škole screeningové vyšetření zraku dětí. Pokud máte o vyšetření zájem, zapište se do seznamu, který mají paní učitelky ve třídách nejpozději do 15. 11. 2018. Vyšetření proběhne v mateřské škole za účasti rodičů, termín vyšetření bude upřesněn.
 • Náhradní vánoční fotografování proběhne 16. 11. 2018. Od 7:30 bude probíhat fotografování sourozenců ve třídě u Berušek.
 • 19. 11. 2018 - "Díváme se divadlem" (třídy: Berušky a Čmeláčci)
 • 29. 11. 2018 - budeme mít v MŠ divadlo (všechny třídy)

AKCE – říjen 2018

 • 3. 10. 2018 - focení dětí na Vánoční sadu fotografií

-požadavek fotografa: Neoblékejte dětem oblečení zelené barvy.

-Focení bude probíhat ve třídě U Berušek.

-Od 7:30 mohou využít služby fotografa rodiče, kteří si chtějí přivést sourozence školkových dětí.

-Od 8:30 se postupně vystřídají všechny třídy.

 • třída U Včeliček - "Pouštíme draka" (akce bude probíhat při příznivém počasí v říjnu)
 • třída U Včeliček - Hledání dračího pokladu, plnění úkolů (10. 10. 2018)
 • třída U Motýlků - Výlet za dračím pokladem (říjen)
 • třída U Čmeláčků - Pouštění draka, Cesta za pokladem (říjen)
 • třída U Berušek - Poznáváme naše město Humpolec během procházek - náměstí, knihovna, kostel sv. Mikuláše, kino, knihovna, policejní stanice (říjen)
 • třída U Berušek - Výlet za dračím pokladem (27. 10. 2018)
 • třída U Sluníček - Cesta za pokladem (říjen)
 • třída U Hvězdiček - Hledání dračího pokladu (říjen)
 • 15. 10. 2018 - "Díváme se divadlem" (třídy: Berušky a Čmeláčci)
 • 18. 10. 2018 - představení v kině "Čarodějný učeň" (třída Čmeláčci)
 

AKCE – září 2018

 • 18. 9. 2018 - naučný pořad - Dravci a sovy ze záchranné stanice Ikaros
 • 25. 9. 2018 - "Díváme se divadlem" (třídy: Berušky a Čmeláčci)