AKCE – březen 2019

  • 19. 3. 2019 - Jarní besídka ve třídě u Sluníček
  • 21. 3. 2019 - Informační schůzka pro rodiče předškoláků od 15: 00 ve třídě u Čmeláčků. Dozvíte se užitečné informace o potřebných dovednostech a schopnostech dětí před nástupem do první třídy. Program: informace paní učitelek ze ZŠ ke školní zralosti; dotazy rodičů; individuální informace učitelek MŠ o dětech (dle zájmu rodičů)
  • 25. 3. 2019 - budeme mít v MŠ divadlo "Když se čerti ženili" (všechny třídy)
  • 26. 3. 2019 - předškoláci se půjdou podívat na ZŠ Hradská
  • 28. 3. 2019 - předškoláci se půjdou podívat na ZŠ Hálkova